پذیرش مقاله در مجله JHSSS

پذیرش مقاله در مجله JHSSS


 مجله علوم بهداشتی و سیستم مراقبت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمادگی دریافت، بررسی و پذیرش مقالات پژوهشگران را دارد. لازم به ذکر است این مجله اخبراً جهت ایندکس در پایگاه استنادی Scopus پذیرفته شده است.

وب سایت مجله به آدرس:  http://JHSSS.sums.ac.ir

image_printSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه