پروازبالگرداورژانس۱۱۵ لارستان برای نجات جوان۳۴ساله عمادشهری

پروازبالگرداورژانس۱۱۵ لارستان برای نجات جوان۳۴ساله عمادشهری


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی لارستان ازمرکزمدیریت حوادث وفوریت های پزشکی لارستان؛رئیس اورژانس پیش بیمارستانی لارستان ازانتقال بیماری که دچارترومابه سرشده بودبااستفاده ازبالگرداورژانس هوایی شهیدقائدی لارستان درعصرامروزاز عمادشهربه بیمارستان امام رضا(ع) لارستان خبرداد.

دکترمحمدصباغی درخصوص جزئیات این پروازگفت:عصرامروزپنج شنبه۱۰تیرماه۱۴۰۰، جوان۳۴ساله عمادشهری که به دلیل درگیری ازناحیه ی سردچارتروماشده بودبلافاصله توسط آمبولانس پایگاه اورژانس جاده ای عمادشهرازمحل حادثه به پدبالگرددرکناردرمانگاه عمادشهررسانده شدوسپس ازطریق بالگرداورژانس هوایی که ازقبل مطلع ودرمحل پدحاضرشده بودبه بیمارستان امام رضا(ع)لارستان منتقل شد.

 

 

image_printSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل