پروپوزالهای در حال اجرای دکترای تخصصی علوم تشریحی (آناتومی)

پروپوزالهای در حال اجرای دکترای تخصصی علوم تشریحی (آناتومی)

پروپوزالهای در حال اجرای دکترای تخصصی علوم تشریحی (آناتومی)نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما اساتید مشاور انعام الحق چرخت گرگیج بررسی تأثیر لیپوزوم های کونژوگه شده با کلروتوکسین حاوی مهارکننده چندگانه گیرنده های تیروزین کینازی بر روی سلول های گلیوبلاستومای انسانی رده U۸۷ دکتر فاطمه مرادی دکتر داوود احمدوند…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل