پیاده روی نونهالان مهدهای کودک شهرستان فار سان برگزار شد

پیاده روی نونهالان مهدهای کودک شهرستان فار سان برگزار شد


پیاده روی نونهالان مهدهای کودک شهرستان فار سان برگزار شد

به مناسبت هفته بهداشت روان برنامه پیاده روی نو نهالان مهدهای کودک شهر فارسان با همکاری واحد بهداشت روان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فارسان برگزار شد در این مراسم کودکان با حمل پلاکارد و توزیع پمفلت در خصوص بهداشت روان بر اهمیت این مسئله تاکید کردند.

تعداد بازدید:

۲۰Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل