پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر محمد حسن صادقی مقدم

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر محمد حسن صادقی مقدم


پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر محمد حسن صادقی مقدم

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر محمد حسن صادقی مقدم

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر محمد حسن صادقی مقدمSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل