پیام خداحافظی بازنشستگی سوپروایزر با تجربه سرکار خانم امیر زاده

پیام خداحافظی  بازنشستگی سوپروایزر با تجربه سرکار خانم امیر زاده

پیام خداحافظی بازنشستگی سوپروایزر با تجربه سرکار خانم امیر زادههمکاران و دوستان گرامی رویای زمان های زیبای با شما بودن را نمیتوان نوشت . با شما بودن قصه شیرینی است ، اما آن قصه بسر رسید . احتراما بدینوسیله از همه شما عزیزان خداحافظی نموده و ازخداوند بزرگ برایتان آرزوی سلامتی و بهروزی را دارم . بودن درکنار شما عزیزان افتخاری بود که تا…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل