پیام رئیس دانشکده – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

پیام رئیس دانشکده – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

پیام رئیس دانشکده – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳آخرین نوشته -

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

پیام رئیس دانشکده

به نام انکه جان را فکرت آموخت

هدف از ایجاد دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در یک نگاه کلی تربیت نیروهای متخصص و کارآمد می باشد که با درک صحیح از تحولات علم و فناوری در حوزه های مختلف پزشکی قادر باشند با انجام پژوهش های کاربردی و نوآورانه در راستای ارائه خدمات فناورانه در حوزه سلامت و تولید دانش محصول محور گام های لازم را به درستی بردارند.  لازم به ذکر است  با برنامه ریزی دقیق عملیاتی کلیه معاونت های محترم دانشکده و   نقش تمامی ارکان دانشکده اعم از اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و کارکنان در تحقق اهداف متعالی دانشکده در تولید علم و فناوری و ایجاد شبکه سرآمدی و مأموریت گرا در حوزه های مختلف فناوری پزشکی محقق میشود. در این راستا ضروری است ساختارها و بنیان علمی دانشکده متناسب با برنامه های عملیاتی آن ارتقاء یافته و ساز و کارهای لازم جهت توسعه فناوری ایجاد گردد.

مهمتر از همه رسالت اصلی ما در دانشکده ابتدا تعریف دقیق فناوری و تبیین نقش آن در حوزه های مختلف علوم پزشکی می باشد که به دنبال آن شناسایی وپیگیری مستمر نیازهای فناوری در حوزه های مرتبط علوم پزشکی در سطوح مختلف پیشگیری، تشخیص و درمان می بایست صورت پذیرد، به گونه ای که پیوند دانشکده با سایر گروههای علوم پایه و بالینی براساس یک ارتباط   هدفمند و نیاز محور با لحاظ منافع دوطرف شکل گیرد. در این میان شایسته است به نقاط قوت دانشکده شامل  اعضاء محترم هیئت علمی متخصص و خلاق، وجود دانشجویان مستعد و علاقمند، کارکنان دلسوز و باانگیزه توجه خاص شود و از ایجاد فرصت های طلایی در برقراری ارتباط هدفمند با مراکز معتبر علمی و فناوری داخلی و خارجی ، ایجاد زمینه تولیدات علمی در سطوح بالا همراه با انتقال دانش فنی از طریق شرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی غفلت نکنیم.

و من الله توفیق – ریاست دانشکده فناوریهای نوین پزشکی.

Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه