پیام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۳/۲۹