پیگیری ها نتیجه داد/افزایش سهمیه دریافتی واکسن کرونا به۸۰ هزار دُز/برای نوبت دوم برکت جای نگرانی نیست –

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل