کارکنان بسیجی شبکه بهداشت و درمان شهر ستان فارسان در رزمایش بزرگ عاشقان شهادت شرکت کردند.

کارکنان بسیجی شبکه بهداشت و درمان شهر ستان فارسان در رزمایش بزرگ عاشقان شهادت شرکت کردند.


کارکنان بسیجی شبکه بهداشت و درمان شهر ستان فارسان در رزمایش بزرگ عاشقان شهادت شرکت کردند.

بسیجیان کارمند شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسان ضمن شرکت در رزمایش بزرگ عاشقان شهادت ضمن ارج نهادن به آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی آمادگی دفاعی خود را اعلام نمودند .

تعداد بازدید:

۲۴Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل