کارگاه آموزشی مدیریت بحران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت بحران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد


کارگاه آموزشی مدیریت بحران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد

در این کارگاه که با حضور سرپرست ،کارشناسان و کاردانهای بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد مسائل و مشکلات در زمان بحران بررسی و راهکارهایی در این خصوص ارائه گردید .

تعداد بازدید:

۳۲Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل