کارگاه آموزشی نحوه انجام تست رپید اچ آی وی جهت بیماران مراکز درمان سوء مصرف

کارگاه آموزشی نحوه انجام تست رپید اچ آی وی جهت بیماران مراکز درمان سوء مصرف

کارگاه آموزشی نحوه انجام تست رپید اچ آی وی جهت بیماران مراکز درمان سوء مصرفکارگاه آموزشی با موضوع نحوه انجام تست رپید اچ آی وی جهت بیماران مراکز درمان سوء مصرف مواد با همکاری کارشناسان محترم معاونت بهداشتی مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹در سالن اجتماعات معاونت درمان با حضور تعدادی از مسئولین فنی آن مراکز برگزار گردید Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل