کلینیک درمان اختلالات یادگیری در کرج

دکتر گفتاردرمانی، دکتر درمان لکنت زبان

کلینیک درمان اختلالات یادگیری در کرج

دکتر گفتاردرمانی، دکتر درمان لکنت زبان

siavash_ataee👈یادگیری چه مفاهیمی برای فرزندان ما لازم و ضروری است :

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Siavash Ataee (@siavash_ataee)

🔶تمرین یادگیری سمت راست
🔶شناخت اعضای بدن
🔶یادگیری مفهوم دسته بندی
🔶آموزش مفاهیم بالا و رو ,زیر
🔶لی لی کردن,حمل توپ کوچک داخل قاشق
🔶جهت یابی به سمتهای مختلف
🔶پیدا کردن شباهتها
🔶آموز ش مفهوم داخل وخارج
🔶شناخت رنگهاو تست کور رنگی
🔶شیوه آدرس دادن جای اشیا با استفاده از مفاهیم ریاضی
🔶چک کردن پای برتر
🔶تمرینات حفظ تعادل
🔶شمارش اشیاء تا پنج
🔶پرتاب دارت یا توپ در سبد با دست برتر
🔶بازی با #پازل
🔶راه رفتن مارپیچ بین وسایل مثل صندلی
🔶بستن دکمه ها و بند کفش
🔶انجام بازیهای دقتی و #تمرکز و نشانه گیری
🔶راه رفتن روی خط راست
🔶بازی چی ماله چیه
🔶بازیهای دستوری
🔶مهارت استفاده از ابزار
🔶پرورش انگشتان دست و #مهارت_ظريف
🔶بازیهای شمارشی مثل منچ و مار پله
🔶سینه خیز کردن

💢همه فعالیتها را تکرار کنید.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل