کمک به سیل زدگان پاکستان

کمک به سیل زدگان پاکستان


کمک به سیل زدگان پاکستان

در اقدامی انسانه دوستانه پرسنل آزمایشگاه کلینیک امام علی(ع) شهرکرد مبلغ ۶۲۰ هزار ریال به سیل زدگان پاکستان کمک مالی نمودند.

تعداد بازدید:

۱۹



Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل