کمک ۶ میلیارد ریالی به بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا

کمک ۶ میلیارد ریالی به بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلابه گزارش روابط عمومی بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا، دکتر آقاجانی رئیس این مرکز از اهدای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان جهت آماده سازی فنداسیون ساختمان اورژانس استاندارد بیمارستان توسط خیر نیک اندیش جناب آقای حاج برار عزیزی خبر داد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل