کمیته برون بخش ایران اکو برگزارشد – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

کمیته برون بخش ایران اکو برگزارشد – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

کمیته برون بخش ایران اکو برگزارشد – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳


کمیته برون بخش ایران اکو برگزارشد

کمیته فصل بهار ایران اکو به صورت مجازی در روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه، ساعت ۱۲ تا ۱۳ برگزار شد.

در این جلسه  آمار چاقی و اضافه وزن کودکان و نوجوانان در فصل پاییز و زمستان  مرکز بهداشت غرب  بررسی و مقایسه شد. همچنین جمع بندی برنامه کوچ  و مشاوره های تغذیه  انجام شده برای دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته انجام شد. در مورد اهمیت اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان و همچنین ارجاع  این کودکان برای تشکیل پرونده های بهداشتی و دریافت خدمات تغذیه ای تاکید شد.

 

Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل