کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی و هفته پیشگیری از اعتیادبرگزارشد

کمیته  درون بخشی پیشگیری از خودکشی و هفته  پیشگیری از اعتیادبرگزارشد

کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی و هفته پیشگیری از اعتیادبرگزارشدکمیته  درون بخشی پیشگیری از خودکشی و هفته  پیشگیری از اعتیادبرگزارشد    کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی و هفته اعتیاد باحضور سرکار خانم دکتر علایی و کارشناسان  مسوول  واحدهای ستادی،۲۹خرداد ماه در دفتر دکتر علایی رئیس بهداشت غرب برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب : کمیته درون بخشی  ، درخصوص…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل