گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران

کتابخانه مرکزی، طبقه همکف، گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


پست الکترونیکی: research.kte@iums.ac.ir

تلفن: ۸۶۷۰۵۰۰۴

مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱   


کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵
صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۳۵۴

Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل