گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی : روز اول تیرماه ۱۴۰۰ در مراسمی که به همت گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی و با حضور مدیر گروه ایمونولوزی و کارشناسان این گروه ،رئیس امور اداری و مسئول خدمات و جمعی از همکاران برگزار گردید. از زحمات سی ساله آقای غفار علی افشاری نیروی زحمت کش خدماتی این گروه تجلیل بعمل آمد .Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه