گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی : روز اول تیرماه ۱۴۰۰ در مراسمی که به همت گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی و با حضور مدیر گروه ایمونولوزی و کارشناسان این گروه ،رئیس امور اداری و مسئول خدمات و جمعی از همکاران برگزار گردید. از زحمات سی ساله آقای غفار علی افشاری نیروی زحمت کش خدماتی این گروه تجلیل بعمل آمد .Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل