گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳آخرین نوشته -

۱ تیر ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه آموزشی “روانکاوی و تکامل” و “فلسفه علم”

جلسات آموزشی “روانکاوی و تکامل”  و “فلسفه علم” در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روانِ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسات آموزشی به همت گروه روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روانِ دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

جلسات آموزشی هفتگی روانکاوی و تکامل و فلسفه علم از تاریخ ۱۸ آذر سال ۱۳۹۹ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به صورت هفتگی و از طریق فضای مجازی با تدریس آقای محمد غضنفری دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.

عناوین موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارت بودند از: رویکرد   object relations theory در بستر تاریخی، نمونه فرهنگی مکانیزم ناپخته “جداسازی” در ادبیات ایران، چگونگی پژوهش های نوین در حیطه نوروساینس و هیجان، خوانش مقالات فروید، نسبت روانکاوی و زیست شناسی، نظریات فروید راجع به تکامل، نقش ژنتیک و فرهنگ در روانکاوی، خود (self) و ارتباط تکاملی آن با ساختارهای عمیق روانشناختی و مکانیزم سرکوبی و درایوها در روانکاوی با نگاه تکاملی.

در این دورۀ آموزشی، بحث و بررسی پیرامون چیستی و چرایی “روانکاوی و تکامل” با این رویکرد که چگونه می¬توان با دانش تکاملی مفاهیم روانکاوی را بهتر و امروزی  بفهمیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در جلسات “فلسفه علم” که مبحث بسیار مهمی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است موضوعات مختلفی چون فلسفه علم چیست؟ چه هدفی را دنبال می کند؟ ملاک علمی و غیر علمی چه باید باشد؟ و قابلیت استفاده و ارتباط آن با روانشناسی و روانکاوی مطرح شد.

در پایان دوره، جلسه پرسش و پاسخ انجام گردید و در مجموع  برگزاری این جلسات با ارزیابی مثبت و استقبال شرکت کنندگان گرایش های مختلف تحصیلی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و برخی از دانشجویان دانشکده های روانشناسی سایر دانشگاه ها روبرو گردید.

 

Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل