گزارش تصویری// بازدید تیم نظارتی وزارت بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت و منتخب سطح شهر

گزارش تصویری// بازدید تیم نظارتی وزارت بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت و منتخب سطح شهر

گزارش تصویری// بازدید تیم نظارتی وزارت بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت و منتخب سطح شهر


گزارش تصویری// بازدید تیم نظارتی وزارت بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت و منتخب سطح شهر : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل