گزاره برگ با موضوع «برنامه واکسیناسیون در افرادی که سابقه ابتلا به بیماری کووید-۱۹ دارند»

گزاره برگ با موضوع «برنامه واکسیناسیون در افرادی که سابقه ابتلا به بیماری کووید-۱۹ دارند»


گزاره برگ با موضوع : « برنامه واکسیناسیون در افرادی که سابقه ابتلا به بیماری کووید-۱۹ دارند » توسط تیم پاسخ سریع مبتنی بر شواهد موسسه ملی تحقیقات سلامت، در کشور مهیا و جهت اطلاع در فایل پیوست می باشد.

image_printSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل