گزاره برگ ۳۲ تحقیقات کووید-۱۹

گزاره برگ ۳۲ تحقیقات کووید-۱۹


معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی و دومین گزاره برگ با عنوان «عوارض جانبی واکسن آسترازنکا» و همچنین شماره های ۱۸ و ۱۹ رصد مقالات مرتبط با کووید-۱۹، توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ در کشور مهیا و جهت اطلاع در فایل پیوست می باشد.

آدرس سایت کمیته ساماندهی: «corona.research.ac.ir»

image_printSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل