گزاره برگ ۳۵ تحقیقات کووید-۱۹

گزاره برگ ۳۵ تحقیقات کووید-۱۹


معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی و پنجمین گزاره برگ با عنوان: «توانمندی دولت ها در پاسخ به بحران کووید-۱۹»، و شماره ۲۱ رصد مقالات مرتبط با کووید-۱۹ توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ در کشور مهیا و جهت اطلاع در فایل پیوست می باشد.

آدرس سایت کمیته ساماندهی: «corona.research.ac.ir»

image_printSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل