گفتگو با معاون بهداشتی دانشگاه

گفتگو با معاون بهداشتی دانشگاه


در پی انتشار گزارشی با عنوان “چه‌کسی می‌خواهد زنان جنوبی‌ترین خراسان ایران را عقیم کند؟/ گزارش یک خیانت!” در رسانه ها و جراید به سراغ دکتر کامبیز مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه رفتیم تا جویای پاسخ به نکات و موارد سوال برانگیز در گزارش مذکور باشیم

قابل ذکر است که موارد سوال برانگیز با رنگ بنفش و پاسخ معاون بهداشتی دانشگاه در زیر هر یک از این موارد قید شده است.

متن
درج شده در تیترگزارش :

چه کسی می خواهد زنان جنوبی ترین خراسان
ایران را عقیم نماید ؟
بحث انجام توبکتومی( عقیم نمودن ) بر اساس دستورالعمل دریافتی از دفتر سلامت
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت متبوع شامل تعداد محدودی از مادران می شود که بنا به
دلایل مختلف پزشکی ، بارداری برای آنان خطرناک بوده و جان مادر به خطر می افتد.
براین اساس افراد متقاضی عمل یا افرادی که بنا به شرایط جسمی وروحی خاص مطابق با
دستورالعمل از طرف کارکنان بهداشتی ارجاع می شوند، پس از انجام مشاوره و بررسی
موشکافانه مستندات، در صورت محرز شدن امر با ارایه خدمت موافقت می شود. چه بسا
متقاضیانی که علیرغم اصرار ، در این گروه قرار نمی گیرند و مستندات این موارد  نیز موجود می باشد.

متن
مطلب درج شده
:

 بچه
تعداد کم خوبه یا زیاد ……. خانه بهداشت تبلیغ می کند که فرزند کمتر بیاورید،
طولی نمی کشد که در برخی روستاها خانواده هایی که بیش از چهار و پنج بچه دارند
مورد تمسخر و تحت فشار روحی مجبور به پیشگیری از بارداری می شوند
.

جوابیه
:
موضوع کنترل جمعیت و شعار
فرزند کمتر،زندگی بهتر بیش از ده سال است که از تبلیغات وزارت بهداشت خارج و خدمات
مربوطه در قالب برنامه های با هدف ارتقای سلامت مادر و کودک بر اساس دستورالعملهای
ارسالی از دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس اجرا می شده است.

لازم به ذکر است پس از ابلاغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام
معظم رهبری در اردیبهشت ماه ۹۳ کلیه دانشگاه ها ملزم به اجرای بندهای مرتبط با بحث
سلامت این سیاست شده اند که این دانشگاه نیز جزو دانشگاه های پیشرو در اجرای
برنامه در کلیه شهرستان ها بوده است. با توجه به اینکه هدف از اجرای این سیاست ها،
ضمن افزایش میزان باروری کلی، حفظ سلامت مادر و کودک نیز می باشد، لذا به منظور
پیشگیری از بارداری های پرخطر که در نتیجه آن سلامت مادر و کودک بخطر می افتد
تامین حداقل اقلام فاصله گذاری بین بارداری ها انجام و در سطوح محیطی توزیع  می شود.

لازم به ذکر است مستندات دال بر جمع آوری کلیه رسانه های
آموزشی (پوستر
پمفلت روزنامه دیواری و ….) که به نحوی محدودیت تعداد فرزند را
در ذهن مخاطب تداعی می نماید ، موجود می باشد. همچنین مطالب مرتبط با فرزند آوری
سالم، تبیین سیاسیت های جمعیتی (پوستر سیاست های جمعیتی
باروری زندگی شاد و پایدار و ….) نیز در کلیه واحد های بهداشتی توزیع و نصب می
باشد که چنانچه اندکی واقع بینانه به موضوع توجه می شد، آنها را در همه واحدهای
بهداشتی ملاحظه می کردید. علاوه بر آن اصل ارائه خدمت ما بر اساس انتخاب آزادانه،
آگاهانه و مسئولانه گذاشته شده و نه تنها برای استفاده از وسایل پیشگیری از
بارداری هیچگونه اجباری وجود ندارد، بلکه در مورد همه افرادی که به منظور دریافت
روش فاصله گذاری مراجعه می کنند، صرفا اگر شرایط آن ها نشان دهنده پرخطر بودن
بارداری برای مادر یا جنین وی باشد، تامین خدمت برای او صورت خواهد گرفت . دلیل
این مدعا بالا بودن بارداری های پرخطر در همان منطقه و استفاده فقط ۲۲% زنان واجد
شرایط از روشهای پیشگیری می باشد یعنی ۷۸ % زنان از هیچ روشی استفاده نمی کنند .
لذا موضوع ذکر شده مبنی بر تبلیغ برای فرزند کمتر در خانه بهداشت از مصادیق بارز
نشر اکاذیب است.

متن
مطلب درج شده
:

تراژدی کنترل جمعیت هنوز در برخی مناطق استان
خراسان جنوبی قربانی می گیرد.

کدام یک از استفاده کنندگان از وسایل پیشگیری از بارداری را
در خراسان جنوبی سراغ دارید که به دنبال استفاده از آن فوت نموده اند. ارایه مستند
یک نام هم برای این معاونت کافی است. این موضوع ادعایی کاملاً بی اساس و کذب می
باشد چرا که دستورالعمل توزیع اقلام پیشگیری فقط برای جلوگیری از وقوع مرگ مادران
در گروه های پرخطر بارداری استفاده می شود و موضوعی که ملاک عمل برای ارایه خدمت
است توجه به تامین سلامت مادران می باشد. منطقه مذکور یکی از مناطق آسیب پذیر
استان می باشد که بارداری های پرخطر متاسفانه هرسال جان مادران این منطقه را به
خطر انداخته و وقوع مرگ مادران به دنبال بارداری های پرخطر درسه سال گذشته  حاکی از این موضوع است.اینکه چه کسی پاسخگوی
عوارض ناشی از مرگ این مادران و عوارض عدیده روحی، جسمی و اجتماعی و …. ناشی از
بارداری های پرخطر می باشد چیزی است که بایستی برای آن چاره اندیشی شود نه ارائه
روشهای پیشگیری از بارداری برای کاهش بارداریهای پرخطر و تامین سلامت مادران

منطقه حضور تیم (شهرستان زیرکوه) علیرغم جمعیت کم (حدود ۴۰۲۰۰
نفر) بدلیل بالا بودن بارداری های پرخطر ، متاسفانه در چند سال اخیر به کرات مرگ
مادر به دلیل بارداری و زایمان داشته است، بنابراین عدم استفاده از روشهای پیشگیری
از بارداری در این مناطق قربانی می گیرد نه استفاده از آن. این امر در رابطه با کل
استان نیز مطرح است  .

متن
مطلب درج شده
:

خانمهایی که بیش از ۵ – ۴  بچه دارند مورد تمسخر و تحت فشار روحی، روانی
مجبور به پیشگیری از بارداری می باشند.

تمام مساعی همکاران خدوم ما برای ارتقای سلامت جسمی و روحی
روانی معنوی مردم بکار گرفته می شود و کلیه خدمات نه تنها تحمیل نمی گردد بلکه بر
اساس نیاز مراجعه کننده و با ارائه آموزشهای لازم در جهت انتخاب آزادانه و
مسئولانه صورت می پذیرد. چه مدرک یا مستندی دال بر ایجاد فشار روحی و …. قابل
ارائه به این گروه دارید.. اگرچه اطمینان داریم که این مورد هم از موارد نشر
اکاذیب است، ولیکن لازم است مدرک مستند خود را ارایه فرمایید تا در قبال افرادی که
چنین رویه ای دارند، رویکرد مناسب اتخاذ گردد.

متن
مطلب درج شده
:

اینجا هنوز فرزند کمتر به عنوان یک ارزش تلقی
می شود؟

اگر این موضوع درست باشد می باست نرخ باروری کلی منطقه (متوسط
تعداد فرزندان که زن در دوران باروری بدنیا می آورد) پایین تر از رقم
۲.۱(حد جایگزینی)، باشد و این در حالی است که این رقم در منطقه
مورد نظر ۳.۴۵ یعنی نزدیک به ۲ برابر متوسط کشوری بوده و از متوسط استانی نیز
بالاتر می باشد

متن
مطلب درج شده
:

مصرف داروهای هورمونی با تجویز بهیار:

 به نظر می رسد
نویسنده مطلب هیچ شناختی حتی از شبکه بهداشت و درمان کشور ندارد. چرا که حتی اسم
افراد ارائه دهنده خدمت را که بیش از سی سال از خدمت آنان در نظام بهداشتی درمانی
کشور می گذرد بجای بهورز، بهیار ثبت می کند. بهورزانی که پس از به کارگیری آنان و
آموزش های علمی ساده ارائه خدمات آنان نه تنها منجر به کاهش بیش از حد مرگ و میر
کودکان و مادران شده است، بلکه چهره سلامت در مناطق روستایی کشور را به طور کامل
متحول نموده و جمهوری اسلامی ایران را در رده پیشروترین کشور ها در زمینه شاخص های
سلامت قرار داده است.

لازم به ذکر است گرچه این گروه از همکاران عزیز ما در عرصه
سلامت کشور پزشک نیستند اما ارائه خدمات توسط آنان بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل
های علمی متقن تدوین شده بر اساس منابع علمی معتبر جهانی و بومی سازی شده توسط
اساتید برجسته کشوری در کلیه رشته های تخصصی می باشد. بی شک اگر اینگونه نبود کاهش
چشمگیر مرگ در کلیه گروههای سنی و ارتقای سلامت و افزایش امید به زندگی میسر نمی
گردید. چیزی که هیچ کس نمی تواند آنرا کتمان کند که از افتخارات نظام جمهوری
اسلامی می باشد که در محافل جهانی همواره از آن به عنوان موفقیتهای نظام بهداشتی،
درمانی کشور یاد می شود.

متن
مطلب درج شده
:

پروژسترون در مراکز اورژانس به وفور یافت می
شود

باز هم واژه مراکز اورژانس نشان دهنده عدم آگاهی نویسنده از
نظام ارائه خدمات بهداشتی میباشد چرا که تنها جایی که در نظام سلامت نیازی به
آمپول پروژسترون وجود ندارد مراکز اورژانس است. بیمارستان ها، پلی کلینیک های
تخصصی، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی حسب شرح وظایف خود تنوعی از داروهای
پروژسترونی را در اختیار دارند.

 با توجه به محدود
شدن ارائه خدمت به بارداریهای پرخطر در سنوات اخیر توزیع این دارو بر اساس تعداد
استفاده کنندگان می باشد که با توجه به ترند مصرف کنندگان در سطح خانه های بهداشت
منطقه یاد شده از عدد انگشتان دست در توزیع فصلی تجاوز نمی کند. بنابراین ذکر لفظ
کارتن، بدون ذکر تعدادی که در آن موجود بوده است سبب ایجاد تصور نادرست در خواننده
مطلب می گردد که شاید هدف نویسنده محترم نیز همان بوده است.

متن
مطلب درج شده
:

اینجا لیستی از تقاضای آقایان وجود دارد که
برای پوشش بهداشتی (کاندوم )که برخی از تقاضاها مال سه چهار سال قبل بود و به آنها
پاسخی داده نشده بود.

همان طور که قبلا گفته شد اقلام پیشگیری از جمله کاندوم
افراد پرخطر خریداری و توزیع می گردد، لذا در صورتی که دوستان لیست متقاضیان وسیله
پیشگیری را که برای دریافت ثبت نام کرده اند بررسی می نمودند یقینا آنان در گروهی
که واجد شرایط دریافت وسیله بوده اند قرار نمی گرفته اند. چرا که با توجه به محدود
بودن این وسیله و توصیه به تجویز به افراد پرخطر برای بارداری در این گروه قرار
نمی گرفته اند.

 

متن
مطلب درج شده
:

توزیع و تزریق بی قاعده این دارو ها

 کلیه داروها بر اساس دارونامه و دستورالعمل
مربوطه کارشناسی شده ابلاغی از وزارت متبوع خریداری، توزیع و مصرف می شود.لذا
تجویز کلیه داروها از جمله داروهای پیشگیری از بارداری پس از انجام مشاوره در
رابطه با سوابق بیماریها نه تنها در خود فرد بلکه در بعضی موارد در خانواده و
نزدیکان خدمت گیرنده و انجام معاینات لازم و اطمینان از نداشتن عارضه با توجه به
شرایط هر فرد توسط بهورزان ارائه می گردد ضمن اینکه ماما ها و پزشکان مراکز نیز در
زمان دهگردشی ها نحوه ارائه خدمت بهورز را بررسی و در صورت نیاز اصلاح می نماید
نکته ای که قابل تامل می باشد این است که مگر پزشکان شاغل در این مرکز غیر از
سیستم دانشگاهی که پزشکان جهادی تحصیل کرده اند، تحصیل نموده اند که عملکرد آنها
را نیز زیر سوال برده اند. بدیهیست پایش عملکرد کارکنان چیزی نیست که در شرح وظایف
گروههای جهادی بگنجد.

متن
مطلب درج شده
:

اینجایک سری داروهایی هست که نباید باشد و
یکسری داروهایی نیست که باید باشد.

همانطوری که ذکر شد داروهای موجود در واحدهای بهداشتی بر
اساس دستورالعمل وزارتی خریداری و توزیع می گردد و براساس دستورالعمل تجویز دارو
توسط پزشک یا بهورز در اختیار مردم قرار می گیرد. و ضرورت و عدم ضرورت وجود داروها
چیزی نیست که توسط گروههای جهادی باید تعیین شود.

متن
مطلب درج شده
:

اما اتفاقی که توزیع این داروها را مشکوک و
پر ابهام تر جلوه می دهد نحوه ی برخورد برخی مسئولین محلی یا پزشکانی است که این
موضوع را بررسی کرده اند.

با توجه به زیر سوال بردن اصول ارائه خدمات و ایجاد سوء ظن
در مردم نسبت به ارائه خدمات صحیح، رویکرد اتخاذ شده صرفا در راستای رفع ابهام و
نگرانی مراجعه کنندگان و گیرندگان خدمت بوده است.

حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تلاش های
خالصانه همکاران، پیگیر  اجرای سیاست جدید
جمعیتی می باشد که تایید این مدعا موراد زیر می باشد

Ø    
برگزاری بیش از ۱۰ همایش تبیین سیاسیت های جدید جمعیتی
درراستای سلامت مادروکودک

Ø    
برگزاری نمایشگاههای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت

Ø    
طرح موضوع سیاست های جدید جمعیتی در کارگروههای اجتماعی و
بانوان استانداری

Ø    
برگزاری کارگاههای آموزشی و نشست های توجیهی جهت کلیه
کارکنان بهداشتی درزمینه سیاست های جمعیتی

Ø    
برگزاری کارگاههای آموزشی تحکیم بنیان خانواده

Ø    
برگزاری کمیته های سلامت باروری وفرزندآوری با حضور مدیران
ومسئولین دستگاههای اجرایی

Ø    
اجرای برنامه های آموزشی از طریق صدا وسیما در رابطه با
فرزند آوری سالم

در پایان یادآوری می شود با توجه به موارد ذکر شده تعداد
زیادی از مطالب مندرج کذب محض بوده و نگارنده گزارش با هدف تشویش اذهان مردم محروم
خراسان جنوبی و ایجاد جو بی اعتمادی نسبت به نیروهای مخلص و بی ادعای بهداشتی،
درمانی از سطوح محیطی تا ستادی سعی در تخریب سیستم بهداشتی نموده است.

 بدیهی است این امر
باعث ایجاد اختلال در ارائه مراقبت های سلامت و نهایتاً خدشه دار شدن سلامت عمومی
جامعه خواهد شد.

و در
نهایت سوالی که مطرح
می شود این
است که آیا پاداش خدمات صادقانه بهورزان عزیز و سایر کارکنان بهداشتی، درمانی که با
جان و دل
در پیشبرد اهداف سلامت و تامین
آن از هیچ
کوششی مضایقه ننموده و نمی
نمایند این است؟؟!!!Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل