گول تبلیغات سو را نخورید؛ داروهای گیاهی و اقلام غیر مجاز در عطاری ها سلامت شما را به خطر می اندازد

گول تبلیغات سو را نخورید؛ داروهای گیاهی و اقلام غیر مجاز در عطاری ها سلامت شما را به خطر می اندازد


داروهای گیاهی

گول تبلیغات سو را نخورید؛ داروهای گیاهی و اقلام غیر مجاز در عطاری ها سلامت شما را به خطر می اندازد

فروش اقلام غیر مجاز توسط چند عطاری در شهرستان آنها را به سمت مراجع قضایی کشاند.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه