۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه بستری شدند

۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه بستری شدند۱۶۰۶۱۰۱۲۰۰۰ – اعتبار بخشی موسسات سلامت

۱۶۰۶۱۰۱۳۰۰۰ – ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت

۱۶۰۶۲۵۷۱۰۰۰ – صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت

۱۶۰۶۱۰۱۴۰۰۰ – ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان

۱۶۰۴۱۰۱۵۰۰۰ – ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی درحوزه سلامت

۱۶۰۶۱۰۱۶۰۰۰ – پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

۱۶۰۴۱۰۱۸۰۰۰ – نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهدشتی

۱۶۰۴۲۵۷۲۰۰۰ – ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن

۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰ – اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور

۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰ – ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

۱۶۰۶۲۵۷۴۰۰۰ – ارائه خدمات استحقاق درمان

۱۶۰۴۲۵۷۵۰۰۰ – پایش نظام سلامت

۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰ – آموزش مداوم جامعه پزشکی

۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰ – اعتبار بخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی

۱۸۰۴۱۰۲۶۰۰۰ – برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه

۱۸۰۸۲۵۷۶۰۰۰ – تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی

۱۸۰۸۲۵۷۷۰۰۰ – صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی

۱۰۰۳۱۰۲۸۰۰۰ – جذب اعضای هیأت علمی و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی

۱۸۰۸۲۵۷۸۰۰۰ – اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته های علوم پزشکی

۱۸۰۴۲۵۷۹۰۰۰ – ارائه مجوز تأسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی

۱۸۰۸۲۵۸۰۰۰۰ – ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای دانشگاه های علوم پزشکی

۱۸۰۴۲۵۸۱۰۰۰ – انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور

۱۸۰۴۲۵۸۲۰۰۰ – ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش اموختگان علوم پزشکی

۱۸۰۴۲۵۸۳۰۰۰ – ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج

۱۸۰۶۲۵۸۴۰۰۰ – ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی

۱۸۰۴۲۵۸۵۰۰۰ – ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی

۱۶۰۵۲۵۸۶۰۰۰ – ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی

۱۶۰۵۲۵۸۷۰۰۰ – ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکیSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل