۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ زمان انتخابات سازمان نظام پزشکی کرج : سیاوش عطایی کاندیدا گروه پروانه داران

دکتر سیاوش عطایی کاندیدا انتخابات نظام پزشکی کرج 1400

۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ زمان انتخابات سازمان نظام پزشکی کرج : سیاوش عطایی کاندیدا گروه پروانه داران

هر نوع مداخله سلامتی و پزشکی خارج از ساختارهای مرسوم و متداول و مورد قبول وزرات بهداشت و سازمان نظام پزشکی مردود است و قابل پیگیری بوده و مجازات دارد. افرادی که پزشک نباشند و واجد شماره نظام پزشکی نباشند صلاحیت ارائه خدمت در حوزه درمان و سلامت را ندارند و نمی توانند و نباید خدمات این حوزه را ارائه دهند.

 

دکتر سیاوش عطایی کاندیدا انتخابات نظام پزشکی کرج 1400

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل