۳۲۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد در بروجن معدوم شد.

۳۲۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد در بروجن معدوم شد.


۳۲۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد در بروجن معدوم شد.

واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان بروجن طی بازدیدهای انجام شده در سه ماهه اول سال ۸۹ بالغ بر ۳۲۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد از سطح مراکز تیه و توزیع مواد غذایی و بهداشتی این شهرستان، جمع آوری و با حضور نمایندگان مراجع ذیربط معدوم نمود.

تعداد بازدید:

۲۲Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل