آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ همزمان با فرا رسیدن اعیاد ماه ذی...

اجرای گروه سرود کوثر ولایت به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ همزمان با فرا رسیدن اعیاد ماه ذی...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ همزمان با فرا رسیدن اعیاد ماه ذی...

اجرای گروه سرود کوثر ولایت به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ همزمان با فرا رسیدن اعیاد ماه ذی...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ پوررضایی کارشناس مسئول آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهرستان سمنان با اعلام این خبر...

جلسه “هماهنگی اجرای برنامه های آموزش و هرخانه یک پایگاه سلامت ” در مرکز بهداشت سمنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ پوررضایی کارشناس مسئول آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهرستان سمنان با اعلام این خبر...

اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر رئیس مرکز بهداشت استان از اجرای طرح پزشک...

اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر

اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر رئیس مرکز بهداشت استان از اجرای طرح پزشک...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ مسئول و کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سمنان بر...

نظارت بر حسن اجرای دستورعمل های بهداشتی در آزمون های سراسری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ مسئول و کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سمنان بر...

اجرای طرح ضیافت استادان دانشگاه حائز رتبه اول در سطح دانشگاه های خراسان جنوبی حاجی آبادی: امیدوارم برای توسعه...

اجرای طرح ضیافت استادان دانشگاه حائز رتبه اول در سطح دانشگاه های خراسان جنوبی

اجرای طرح ضیافت استادان دانشگاه حائز رتبه اول در سطح دانشگاه های خراسان جنوبی حاجی آبادی: امیدوارم برای توسعه...

نقش موثر و کارآمد گروه های خاص در ارتقای مدیریت حوادث و کاهش مرگ و میر و آسیب های...

اجرای دوره آموزشی کمک های اولیه برای رانندگان برون راهی (Off roads) سمنان

نقش موثر و کارآمد گروه های خاص در ارتقای مدیریت حوادث و کاهش مرگ و میر و آسیب های...

نقش موثر و کارآمد گروه های خاص در ارتقای مدیریت حوادث و کاهش مرگ و میر و آسیب های...

اجرای دوره آموزشی کمک های اولیه برای رانندگان برون راهی (Off roads) سمنان

نقش موثر و کارآمد گروه های خاص در ارتقای مدیریت حوادث و کاهش مرگ و میر و آسیب های...

در راستای اجرای ثبت نام در طرح پزشک خانواده دکتر احمد اعتمادی ضمن اعلام این خبر گفت: بمنظور آگاهی...

در راستای اجرای ثبت نام در طرح پزشک خانواده

در راستای اجرای ثبت نام در طرح پزشک خانواده دکتر احمد اعتمادی ضمن اعلام این خبر گفت: بمنظور آگاهی...

کسب رتبه « شایسته» در اجرای برنامه عملیاتی توسط دانشگاه علوم پزشکی قم دکتر قدیر: طبق اعلام دفتر برنامه‌...

کسب رتبه « شایسته» در اجرای برنامه عملیاتی توسط دانشگاه علوم پزشکی قم

کسب رتبه « شایسته» در اجرای برنامه عملیاتی توسط دانشگاه علوم پزشکی قم دکتر قدیر: طبق اعلام دفتر برنامه‌...