آرشیو برچسب ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :   برخی‌ها با ساده انگاری نمی‌خواهند شیوه زندگی خود را متناسب با کرونا اجرا کنند. – ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران : 🔷 برخی‌ها با ساده انگاری نمی‌خواهند شیوه زندگی خود را متناسب با کرونا...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران : برخی‌ها با ساده انگاری نمی‌خواهند شیوه زندگی خود را متناسب با کرونا اجرا کنند. – ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران : 🔷 برخی‌ها با ساده انگاری نمی‌خواهند شیوه زندگی خود را متناسب با کرونا...

طرح های تحقیقاتی در حال اجرا – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

برگزاری دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع در معاونت غذا و دارو به گزارش واحد روابط عمومی معاونت غذا و...

طرح های تحقیقاتی در حال اجرا – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

برگزاری دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع در معاونت غذا و دارو به گزارش واحد روابط عمومی معاونت غذا و...