آرشیو برچسب ها

ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به بیش از ۱۷ هزار نفر طی سه ماه نخست سال جاری توسط اورژانس ۱۱۵...

ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به بیش از ۱۷ هزار نفر طی سه ماه نخست سال جاری توسط اورژانس ۱۱۵ استان

ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به بیش از ۱۷ هزار نفر طی سه ماه نخست سال جاری توسط اورژانس ۱۱۵...

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، پنجمین فراخوان ارائه دو واحد درس ” آشنایی...

پنجمین فراخوان ارائه دو واحد درس ” آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل”

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، پنجمین فراخوان ارائه دو واحد درس ” آشنایی...

دکتر دانائی رئیس دانشگاه: حضور اساتید متخصص در دانشکده دندان پزشکی و ارائه خدمات تخصصی، کمک شایانی به ارتقای...

ارائه خدمات تخصصی سلامت دهان و دندان نقش بسزایی در رسیدن به اهداف عالی سلامت دارد

دکتر دانائی رئیس دانشگاه: حضور اساتید متخصص در دانشکده دندان پزشکی و ارائه خدمات تخصصی، کمک شایانی به ارتقای...

برگزاری جلسه ارائه نسخه آزمایشی سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان توسط شرکت وستا

    جلسه ارائه نسخه آزمایشی سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران توسط شرکت وستا با حضور مدیر...

برگزاری جلسه ارائه نسخه آزمایشی سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان توسط شرکت وستا

    جلسه ارائه نسخه آزمایشی سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران توسط شرکت وستا با حضور مدیر...

با عنایت به اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و...

ارائه مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور

با عنایت به اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و...