آرشیو برچسب ها

فایل لیست ماهانه حقوق به خزانه کل کشور ارسال گردیده است

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد. Source...

فایل لیست ماهانه حقوق به خزانه کل کشور ارسال گردیده است

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد. Source...

ارسال کمکهای نقدی کارکنان بیمارستان شهداء لردگان به سیل زدگان پاکستان دکتر محمد نیک پور ضمن اعلام این خبر...

ارسال کمکهای نقدی کارکنان بیمارستان شهداء لردگان به سیل زدگان پاکستان

ارسال کمکهای نقدی کارکنان بیمارستان شهداء لردگان به سیل زدگان پاکستان دکتر محمد نیک پور ضمن اعلام این خبر...

به منظور کاهش مراجعات به دستگاههای دولتی ، سامانه مکاتبات الکترونیکی به نشانی اینترنتی Http://emokatebe.ir  آماده بهره برداری می...

ارسال مکاتبات الکترونیکی در بستر شبکه دولت با هدف کاهش مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی

به منظور کاهش مراجعات به دستگاههای دولتی ، سامانه مکاتبات الکترونیکی به نشانی اینترنتی Http://emokatebe.ir  آماده بهره برداری می...