آرشیو برچسب ها

فراخوان و ثبت نام پزشکان همکار طرح پزشک خانواده انجام شد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اعلام...

فراخوان و ثبت نام پزشکان همکار طرح پزشک خانواده انجام شد

فراخوان و ثبت نام پزشکان همکار طرح پزشک خانواده انجام شد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اعلام...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۲-۱۴۰۰) نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۲-۱۴۰۰) نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از...

فراخوان و ثبت نام پزشکان همکار طرح پزشک خانواده انجام شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اعلام...

فراخوان و ثبت نام پزشکان همکار طرح پزشک خانواده انجام شد.

فراخوان و ثبت نام پزشکان همکار طرح پزشک خانواده انجام شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اعلام...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ فعالیت سنجش مراقبت دوره ای نوآموزان بدو ورود به دبستان انجام شد. قدیر...

سنجش مراقبت دوره ای نوآموزان بدو ورود به دبستان انجام شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ فعالیت سنجش مراقبت دوره ای نوآموزان بدو ورود به دبستان انجام شد. قدیر...

با انجام بیست ونهمین عمل پیوند اعضاء در شهرکرد هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با...

با انجام بیست ونهمین عمل پیوند اعضاء در شهرکرد

با انجام بیست ونهمین عمل پیوند اعضاء در شهرکرد هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۹-۱۴۰۰)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۹-۱۴۰۰)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، معاون بهداشت این دانشکده از آغاز تزریق...

تزریق دوز دوم واکسن سینوفارم در لارستان از فردا انجام می شود

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، معاون بهداشت این دانشکده از آغاز تزریق...

۱۶۰۶۱۰۱۲۰۰۰ – اعتبار بخشی موسسات سلامت ۱۶۰۶۱۰۱۳۰۰۰ – ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت ۱۶۰۶۲۵۷۱۰۰۰ – صدور مجوز فعالیت دفاتر...

واکسیناسیون توانخواه های موسسه خیریه آل یاسین شهرستان گرمسار انجام شد

۱۶۰۶۱۰۱۲۰۰۰ – اعتبار بخشی موسسات سلامت ۱۶۰۶۱۰۱۳۰۰۰ – ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت ۱۶۰۶۲۵۷۱۰۰۰ – صدور مجوز فعالیت دفاتر...

اردوی راهیان نور اساتید اعزام به مناطق غرب کشور انجام شد . اردوی راهیان نور اعزام به مناطق غرب...

اردوی راهیان نور اساتید اعزام به مناطق غرب کشور انجام شد .

اردوی راهیان نور اساتید اعزام به مناطق غرب کشور انجام شد . اردوی راهیان نور اعزام به مناطق غرب...