آرشیو برچسب ها

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و هفتم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۳۵ بازدید امروز : ۱۸۹۲۷ کل بازدید : ۱۰۷۸۵۶۰ بازدیدکنندگان آنلاین : ۲۱ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و هفتم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۳۵ بازدید امروز : ۱۸۹۲۷ کل بازدید : ۱۰۷۸۵۶۰ بازدیدکنندگان آنلاین : ۲۱ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و ششم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۴۷ بازدید امروز : ۲۴۹۲۵ کل بازدید : ۱۰۸۴۵۵۸ بازدیدکنندگان آنلاین : ۲ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و ششم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۴۷ بازدید امروز : ۲۴۹۲۵ کل بازدید : ۱۰۸۴۵۵۸ بازدیدکنندگان آنلاین : ۲ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و پنجم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۱۲ بازدید امروز : ۱۷۹۱۲ کل بازدید : ۱۰۰۶۵۴۳ بازدیدکنندگان آنلاین : ۱۰ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و پنجم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۱۲ بازدید امروز : ۱۷۹۱۲ کل بازدید : ۱۰۰۶۵۴۳ بازدیدکنندگان آنلاین : ۱۰ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و چهارم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۵۵ بازدید امروز : ۵۵۱۵ کل بازدید : ۹۹۴۱۴۶ بازدیدکنندگان آنلاین : ۹ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و چهارم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۵۵ بازدید امروز : ۵۵۱۵ کل بازدید : ۹۹۴۱۴۶ بازدیدکنندگان آنلاین : ۹ آخرین به...

اخبار دفتر نهاد رهبری دانشگاه؛ آغاز فراخوان ثبت‌ نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی در سال ۱۴۰۰ ثبت‌...

آغاز فراخوان ثبت‌ نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی در سال ۱۴۰۰

اخبار دفتر نهاد رهبری دانشگاه؛ آغاز فراخوان ثبت‌ نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی در سال ۱۴۰۰ ثبت‌...

اخبار دفتر نهاد رهبری دانشگاه؛ آغاز فراخوان ثبت‌ نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی در سال ۱۴۰۰ ثبت‌...

آغاز فراخوان ثبت‌ نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی در سال ۱۴۰۰

اخبار دفتر نهاد رهبری دانشگاه؛ آغاز فراخوان ثبت‌ نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی در سال ۱۴۰۰ ثبت‌...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و سوم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۵۴ بازدید امروز : ۶۳۷ کل بازدید : ۹۶۷۸۱۷ بازدیدکنندگان آنلاین : ۱۹ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و سوم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۵۴ بازدید امروز : ۶۳۷ کل بازدید : ۹۶۷۸۱۷ بازدیدکنندگان آنلاین : ۱۹ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و دوم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۲۸ بازدید امروز : ۲۰۹ کل بازدید : ۹۴۴۴۳۲ بازدیدکنندگان آنلاین : ۷ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و دوم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۲۸ بازدید امروز : ۲۰۹ کل بازدید : ۹۴۴۴۳۲ بازدیدکنندگان آنلاین : ۷ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و یکم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۳۰ بازدید امروز : ۵۷۵ کل بازدید : ۹۲۲۳۸۷ بازدیدکنندگان آنلاین : ۱۹ آخرین به...

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در بیست و یکم تیر ماه ۱۴۰۰ در قم

بازدید این صفحه : ۳۰ بازدید امروز : ۵۷۵ کل بازدید : ۹۲۲۳۸۷ بازدیدکنندگان آنلاین : ۱۹ آخرین به...

بیست میلیارد ریال به توسعه بخش سلامت شهرستان لردگان اختصاص یافت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که در جلسه...

بیست میلیارد ریال به توسعه بخش سلامت شهرستان لردگان اختصاص یافت

بیست میلیارد ریال به توسعه بخش سلامت شهرستان لردگان اختصاص یافت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که در جلسه...