آرشیو برچسب ها

روز آمار را به همه همکاران که در این زمینه فعالیت دارند تبریک عرض می نماییم روز آمار را...

روز آمار را به همه همکاران که در این زمینه فعالیت دارند تبریک عرض می نماییم

روز آمار را به همه همکاران که در این زمینه فعالیت دارند تبریک عرض می نماییم روز آمار را...

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به مناسبت روز فناوری اطلاعات              ...

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به مناسبت روز فناوری اطلاعات

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به مناسبت روز فناوری اطلاعات              ...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر بهزاد رضایی، رئیس دانشکده، در پیامی،...

پیام تبریک رئیس دانشکده به مناسبت روز شهرداری و دهیاری ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر بهزاد رضایی، رئیس دانشکده، در پیامی،...

پیام تبریک رئیس ومعاونان دانشکده به مناسبت میلاد ثامن الحجج امام رضا (ع)

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر بهزاد رضایی، رئیس دانشکده در پیامی...

پیام تبریک رئیس ومعاونان دانشکده به مناسبت میلاد ثامن الحجج امام رضا (ع)

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر بهزاد رضایی، رئیس دانشکده در پیامی...