آرشیو برچسب ها

راه اندازی مرکز مشاوره پژوهش های آماری معاونت تحقیقات و فناوری در ساختمان مراکز تحقیقاتی –

راه اندازی مرکز مشاوره پژوهش های آماری معاونت تحقیقات و فناوری در ساختمان مراکز تحقیقاتی – Source link

راه اندازی مرکز مشاوره پژوهش های آماری معاونت تحقیقات و فناوری در ساختمان مراکز تحقیقاتی –

راه اندازی مرکز مشاوره پژوهش های آماری معاونت تحقیقات و فناوری در ساختمان مراکز تحقیقاتی – Source link

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی و ششمین گزاره برگ با عنوان: «کووید-۱۹ و...

گزاره برگ ۳۶ تحقیقات کووید-۱۹

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی و ششمین گزاره برگ با عنوان: «کووید-۱۹ و...

پذیرش دانشجو در مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر –

شرایط پذیرش برای متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکترای پژوهشی اعلام شد Source link

پذیرش دانشجو در مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر –

شرایط پذیرش برای متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکترای پژوهشی اعلام شد Source link

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت تحقیقات و فناوری روز دوشنبه چهاردهم تیر...

دهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت تحقیقات و فناوری روز دوشنبه چهاردهم تیر...

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی و پنجمین گزاره برگ با عنوان: «توانمندی دولت...

گزاره برگ ۳۵ تحقیقات کووید-۱۹

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی و پنجمین گزاره برگ با عنوان: «توانمندی دولت...

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی و چهارمین گزاره برگ با عنوان: «فاصله زمانی...

گزاره برگ ۳۴ تحقیقات کووید-۱۹

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی و چهارمین گزاره برگ با عنوان: «فاصله زمانی...

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی و دومین گزاره برگ با عنوان «عوارض جانبی...

گزاره برگ ۳۲ تحقیقات کووید-۱۹

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی و دومین گزاره برگ با عنوان «عوارض جانبی...

معاون تحقیقات و فناوری

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران پست الکترونیکی: fatim@iums.ac.ir مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱تماس با...

معاون تحقیقات و فناوری

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران پست الکترونیکی: fatim@iums.ac.ir مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱تماس با...