آرشیو برچسب ها

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل گردید. به گزارش دبیر هیات امنای دانشگاه : دومین جلسه هیات...

جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل گردید.

جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل گردید. به گزارش دبیر هیات امنای دانشگاه : دومین جلسه هیات...

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونا تشکیل جلسه داد

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونا تشکیل جلسه داد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان....

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونا تشکیل جلسه داد

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونا تشکیل جلسه داد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان....

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، مهندس احمد دلاور و دکتر وحید یگانه...

کمیته مبارزه با کرونای بخش بنارویه تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، مهندس احمد دلاور و دکتر وحید یگانه...

گزارش تصویری// ستاد کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد

گزارش تصویری// ستاد کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان. Source link

گزارش تصویری// ستاد کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد

گزارش تصویری// ستاد کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان. Source link

تشکیل جلسه هماهنگی های مربوط به پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی

جلسه هماهنگی های مربوط به پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی در معاونت و پردیس بین الملل  به...

تشکیل جلسه هماهنگی های مربوط به پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی

جلسه هماهنگی های مربوط به پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی در معاونت و پردیس بین الملل  به...

کمیته سیاست گذاری وبومتریک دانشگاه تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم روز سه شنبه در نشست بررسی وضعیت رتبه...

کمیته سیاست گذاری وبومتریک دانشگاه تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم روز سه شنبه در نشست بررسی وضعیت رتبه...

کمیته سیاست گذاری وبومتریک دانشگاه تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم روز سه شنبه در نشست بررسی وضعیت رتبه...

کمیته سیاست گذاری وبومتریک دانشگاه تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم روز سه شنبه در نشست بررسی وضعیت رتبه...

اطلاعیه تشکیل پرونده گزینشی پذیرفته شدگان آزمون قراردادی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

 به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون قراردادی کار معین ( آزمون مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ توسط مرکز سنجش پزشکی) می رساند،...

اطلاعیه تشکیل پرونده گزینشی پذیرفته شدگان آزمون قراردادی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

 به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون قراردادی کار معین ( آزمون مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ توسط مرکز سنجش پزشکی) می رساند،...