آرشیو برچسب ها

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی جهرم آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی جهرم/رئیس دانشگاه از شهردار جهرم تقدیر...

آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی جهرم/رئیس دانشگاه از شهردار جهرم تقدیر کرد

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی جهرم آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی جهرم/رئیس دانشگاه از شهردار جهرم تقدیر...

تقدیر از صاحبان فرایندهای برتر آموزشی چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری جلسه تقدیر از صاحبان فرآیندهای برتر دانشگاهی چهاردهمین...

تقدیر از صاحبان فرایندهای برتر آموزشی چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

تقدیر از صاحبان فرایندهای برتر آموزشی چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری جلسه تقدیر از صاحبان فرآیندهای برتر دانشگاهی چهاردهمین...

تقدیر و ادای احترام رییس دانشگاه علوم پزشکی از خانواده مدافعان سلامت استان قم Source link

تقدیر و ادای احترام رییس دانشگاه علوم پزشکی از خانواده مدافعان سلامت استان قم

تقدیر و ادای احترام رییس دانشگاه علوم پزشکی از خانواده مدافعان سلامت استان قم Source link

تقدیر و ادای احترام رییس دانشگاه علوم پزشکی از خانواده مدافعان سلامت استان قم Source link

تقدیر و ادای احترام رییس دانشگاه علوم پزشکی از خانواده مدافعان سلامت استان قم

تقدیر و ادای احترام رییس دانشگاه علوم پزشکی از خانواده مدافعان سلامت استان قم Source link

تقدیر از برگزیدگان حفاظت فیزیکی دانشگاه

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد. Source...

تقدیر از برگزیدگان حفاظت فیزیکی دانشگاه

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد. Source...

تقدیر و تشکر از آقای هادی فارسی نژاد به مناسبت بازنشستگی

دکتر پیروی؛ رئیس دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت بازنشستگی آقای هادی فارسی نژاد در نامه ای از وی...

تقدیر و تشکر از آقای هادی فارسی نژاد به مناسبت بازنشستگی

دکتر پیروی؛ رئیس دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت بازنشستگی آقای هادی فارسی نژاد در نامه ای از وی...