آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ مرکز سنجش آموزش پزشکی درخصوص تمدید زمان دریافت کارت ورود...

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش پزشکی درخصوص تمدید زمان دریافت کارت ورود جلسه کارشناسی‌ارشد پزشکی ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ مرکز سنجش آموزش پزشکی درخصوص تمدید زمان دریافت کارت ورود...

تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی دکتر لاریجانی خواستار تشکیل کمیته بازنگری نتایج آزمون...

تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی

تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی دکتر لاریجانی خواستار تشکیل کمیته بازنگری نتایج آزمون...

پیرو اطلاعیه مورخه ۲۵ /۳ /۱۴۰۰در خصوص واگذاری تسهیلات زایمانی بنارویه و تزریقات پانسمانی مرکز شبانه روزی صاحب الزمان...

تمدید واگذاری تسهیلات زایمانی بنارویه و تزریقات پانسمانی مرکز شبانه روزی صاحب الزمان

پیرو اطلاعیه مورخه ۲۵ /۳ /۱۴۰۰در خصوص واگذاری تسهیلات زایمانی بنارویه و تزریقات پانسمانی مرکز شبانه روزی صاحب الزمان...

معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه شماره ۲ خود در خصوص ثبت نام جهت...

طرح ثبت نام بیماران دیابتی تا ۲۰ تیرماه سال جاری تمدید شده است

معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه شماره ۲ خود در خصوص ثبت نام جهت...

به اطلاع کلیه متقاضیان دوره آموزشی مراقب سلامت می رساند لینک ثبت نام دوره به مدت یکروز(از ساعت ۱۲ظهرشنبه...

تمدید ثبت نام دوره مراقبین سلامت/ماما به مدت یک روز

به اطلاع کلیه متقاضیان دوره آموزشی مراقب سلامت می رساند لینک ثبت نام دوره به مدت یکروز(از ساعت ۱۲ظهرشنبه...

نمدید زمان دریافت مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور با عنایت به اعلام اسامی...

تمدید زمان دریافت مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور

نمدید زمان دریافت مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور با عنایت به اعلام اسامی...

 همکاران مشمول تبدیل وضعیت ایثارگران تنها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۲ / ۱۱ / ۹۹ فرصت دارند...

تمدید زمان تحویل مدارک ایثارگری

 همکاران مشمول تبدیل وضعیت ایثارگران تنها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۲ / ۱۱ / ۹۹ فرصت دارند...