آرشیو برچسب ها

بررسی روند واکسیناسیون در قم توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی امروز ۲۴ تیر همزمان با نخستین روز از تزریق...

بررسی روند واکسیناسیون در قم توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی امروز ۲۴ تیر

بررسی روند واکسیناسیون در قم توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی امروز ۲۴ تیر همزمان با نخستین روز از تزریق...

ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به بیش از ۱۷ هزار نفر طی سه ماه نخست سال جاری توسط اورژانس ۱۱۵...

ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به بیش از ۱۷ هزار نفر طی سه ماه نخست سال جاری توسط اورژانس ۱۱۵ استان

ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به بیش از ۱۷ هزار نفر طی سه ماه نخست سال جاری توسط اورژانس ۱۱۵...

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر فرزان خیرخواه معاون آموزشی دانشگاه از کسب درجه سطح کامل...

کسب درجه اعتبار ۴ ساله توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر فرزان خیرخواه معاون آموزشی دانشگاه از کسب درجه سطح کامل...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان...

کسب امتیاز سطح کامل اعتبار بخشی کشوری توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان...

اخبار معاونت توسعه؛ کسب رتبه شایسته توسط دانشگاه علوم پزشکی قم در برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ دانشگاههای علوم پزشکی...

کسب رتبه شایسته توسط دانشگاه علوم پزشکی قم در برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ دانشگاههای علوم پزشکی کشور

اخبار معاونت توسعه؛ کسب رتبه شایسته توسط دانشگاه علوم پزشکی قم در برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ دانشگاههای علوم پزشکی...

خیر سلامت اهدا مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید تجهیزات پزشکی، توسط خانواده خیر...

اهدا مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید تجهیزات پزشکی، توسط خانواده خیر سلامت

خیر سلامت اهدا مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید تجهیزات پزشکی، توسط خانواده خیر...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ هشت دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در آزمون مرحله انفرادی...

کسب موفقیت ارزشمندی دیگر توسط دانشجویان دانشگاه در سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ هشت دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در آزمون مرحله انفرادی...

خیر سلامت تأمین اعتبار “بهسازی و نوسازی کامل آزمایشگاه” بیمارستان استاد مطهری جهرم توسط خانواده خیر سلامت* تأمین اعتبار...

تأمین اعتبار “بهسازی و نوسازی کامل آزمایشگاه” بیمارستان استاد مطهری جهرم توسط خانواده خیر سلامت*

خیر سلامت تأمین اعتبار “بهسازی و نوسازی کامل آزمایشگاه” بیمارستان استاد مطهری جهرم توسط خانواده خیر سلامت* تأمین اعتبار...

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، شایان علیجانپور، مسئول پژوهش اورژانس پیش بیمارستانی...

کسب عنوان پژوهشگر برتر سازمان اورژانس کشور توسط مسئول پژوهش سازمان اورژانس بابل

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، شایان علیجانپور، مسئول پژوهش اورژانس پیش بیمارستانی...

گزارش تصویری از دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب Source link

گزارش تصویری از دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب

گزارش تصویری از دریافت نوبت اول واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب Source link