آرشیو برچسب ها

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در مراسم گرامیداشت روز کارمند دکتر باریک بین: باید کارمان را با تفکر...

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در مراسم گرامیداشت روز کارمند

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در مراسم گرامیداشت روز کارمند دکتر باریک بین: باید کارمان را با تفکر...

بیست میلیارد ریال به توسعه بخش سلامت شهرستان لردگان اختصاص یافت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که در جلسه...

بیست میلیارد ریال به توسعه بخش سلامت شهرستان لردگان اختصاص یافت

بیست میلیارد ریال به توسعه بخش سلامت شهرستان لردگان اختصاص یافت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که در جلسه...

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد برغم اهميت بخش بهداشت ودرمان تاپيش از سفرهاي استاني دولت به...

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد برغم اهميت بخش بهداشت ودرمان تاپيش از سفرهاي استاني دولت به...

وزیر بهداشت در مراسم افتتاح بهسازی و توسعه فیزیکی اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) ۲میلیون مترمربع فضای بیمارستانی در دولت...

وزیر بهداشت در مراسم افتتاح بهسازی و توسعه فیزیکی اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج)

وزیر بهداشت در مراسم افتتاح بهسازی و توسعه فیزیکی اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) ۲میلیون مترمربع فضای بیمارستانی در دولت...

در مراسم افتتاح بهسازی و توسعه فیزیکی اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) دکتر قائمی: اورژانس بیمارستان ولی عصر یکی از...

در مراسم افتتاح بهسازی و توسعه فیزیکی اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج)

در مراسم افتتاح بهسازی و توسعه فیزیکی اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) دکتر قائمی: اورژانس بیمارستان ولی عصر یکی از...

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر فرزان خیرخواه معاون آموزشی دانشگاه از کسب درجه سطح کامل...

کسب درجه اعتبار ۴ ساله توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر فرزان خیرخواه معاون آموزشی دانشگاه از کسب درجه سطح کامل...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان...

کسب امتیاز سطح کامل اعتبار بخشی کشوری توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان...

گزارش تصویری//بازدیدرییس دانشکده و معاون توسعه به همراه مدیر دفتر فنی از بیمارستان درحال ساخت جویم

گزارش تصویری//بازدیدرییس دانشکده و معاون توسعه به همراه مدیر دفتر فنی از بیمارستان درحال ساخت جویم : دانشکده علوم...

گزارش تصویری//بازدیدرییس دانشکده و معاون توسعه به همراه مدیر دفتر فنی از بیمارستان درحال ساخت جویم

گزارش تصویری//بازدیدرییس دانشکده و معاون توسعه به همراه مدیر دفتر فنی از بیمارستان درحال ساخت جویم : دانشکده علوم...

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد دکتر حمید رئیسی ضمن اعلام این خبر گفت : اکثر این...

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد دکتر حمید رئیسی ضمن اعلام این خبر گفت : اکثر این...

اطلاع رسانی سامانه طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار(تاپ) وزارت صنعت، معدن و تجارت

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایرانکتابخانه مرکزی، طبقه اول، دفتر ارتباط با صنعت پست الکترونیکی...

اطلاع رسانی سامانه طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار(تاپ) وزارت صنعت، معدن و تجارت

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایرانکتابخانه مرکزی، طبقه اول، دفتر ارتباط با صنعت پست الکترونیکی...