آرشیو برچسب ها

  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، با توجه به افزایش بیماران و...

فراخوان جذب پرستار و کمک پرستار داوطلب در بیمارستان امام رضا (ع) لار

  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، با توجه به افزایش بیماران و...

اطلاعیه جذب عضو هیات علمی فیزیک پزشکی (با گرایش تصویربرداری) در دانشکده پیراپزشکی

بنام خدا دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، بنا بر تصمیم شورای آموزشی دانشگاه (جلسه ۵۵۸) از فارغ...

اطلاعیه جذب عضو هیات علمی فیزیک پزشکی (با گرایش تصویربرداری) در دانشکده پیراپزشکی

بنام خدا دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، بنا بر تصمیم شورای آموزشی دانشگاه (جلسه ۵۵۸) از فارغ...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ اولین جلسه وبیناری بسته بین المللی سازی کلان منطقه یک آمایشی که با...

تعامل دانشگاه های کلان منطقه یک کشور برای جذب دانشجوی غیر ایرانی و توریسم سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ اولین جلسه وبیناری بسته بین المللی سازی کلان منطقه یک آمایشی که با...

فراخوان جذب عضو هیات علمی رشته آموزش پزشکی

بدینوسیله به استحضار می رساند دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد از میان متقاضیان واجد شرایط (فارغ التحصیل...

فراخوان جذب عضو هیات علمی رشته آموزش پزشکی

بدینوسیله به استحضار می رساند دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد از میان متقاضیان واجد شرایط (فارغ التحصیل...

دکتر حسینی تاکید کرد متعهدین خدمت می توانند پس از پایان دوره ضرورت مانند همه کسانی که دوره...

امکان شرکت در فراخوان جذب اعضای هیات علمی بدون کارت پایان خدمت فراهم شد

دکتر حسینی تاکید کرد متعهدین خدمت می توانند پس از پایان دوره ضرورت مانند همه کسانی که دوره...

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر علی اصغر خیرخواه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت:...

آزمون جذب ۳۶ بهورز در جنوب کرمان برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر علی اصغر خیرخواه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت:...

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر علی اصغر خیرخواه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت:...

آزمون جذب ۳۶ بهورز در جنوب کرمان برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر علی اصغر خیرخواه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت:...

آگهی جذب پزشک در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دانشگاه علوم پزشكي جيرفت جهت تامين نيروي پزشك در قالب طرح...

آگهی جذب پزشک در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دانشگاه علوم پزشكي جيرفت جهت تامين نيروي پزشك در قالب طرح...