آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان به نقل از وبدا، دکتر «علیرضا بیگلری»...

تاثیر ۹۱.۲ درصدی واکسن مشترک ایران و کوبا بر روی سوش های آفریقای جنوبی و کالیفرنیا

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان به نقل از وبدا، دکتر «علیرضا بیگلری»...

در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی –

دکتر هاشمی: در خراسان جنوبی ارائه خدمات مطلوب برای ماندگاری مردم مهم است Source link

در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی –

دکتر هاشمی: در خراسان جنوبی ارائه خدمات مطلوب برای ماندگاری مردم مهم است Source link

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است وزیر بهداشت: ویروس هندی و آفریقای...

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است وزیر بهداشت: ویروس هندی و آفریقای...

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است وزیر بهداشت: ویروس هندی و آفریقای...

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است وزیر بهداشت: ویروس هندی و آفریقای...

مهندس شریف زاده/آخرین وضعیت بیماری کرونا در خراسان جنوبی –

مهندس شریف زاده/آخرین وضعیت بیماری کرونا در خراسان جنوبی – Source link

مهندس شریف زاده/آخرین وضعیت بیماری کرونا در خراسان جنوبی –

مهندس شریف زاده/آخرین وضعیت بیماری کرونا در خراسان جنوبی – Source link

با پایان سفر مقام عالی وزارت بهداشت به استان خراسان جنوبی

با پایان سفر مقام عالی وزارت بهداشت به استان خراسان جنوبی دکتر قائمی از حضور وزیر و سایر مسئولین...

با پایان سفر مقام عالی وزارت بهداشت به استان خراسان جنوبی

با پایان سفر مقام عالی وزارت بهداشت به استان خراسان جنوبی دکتر قائمی از حضور وزیر و سایر مسئولین...

در ادامه سفر به استان خراسان جنوبی

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد. Source...

در ادامه سفر به استان خراسان جنوبی

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد. Source...

پایان سفر وزیر بهداشت به استان خراسان جنوبی

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد. Source...

پایان سفر وزیر بهداشت به استان خراسان جنوبی

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد. Source...

دیدار دکتر هاشمی با نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی حجه الاسلام سیدعلیرضاعبادی خطاب به وزیر بهداشت: شما...

دیدار دکتر هاشمی با نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی

دیدار دکتر هاشمی با نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی حجه الاسلام سیدعلیرضاعبادی خطاب به وزیر بهداشت: شما...

اجرای طرح ضیافت استادان دانشگاه حائز رتبه اول در سطح دانشگاه های خراسان جنوبی حاجی آبادی: امیدوارم برای توسعه...

اجرای طرح ضیافت استادان دانشگاه حائز رتبه اول در سطح دانشگاه های خراسان جنوبی

اجرای طرح ضیافت استادان دانشگاه حائز رتبه اول در سطح دانشگاه های خراسان جنوبی حاجی آبادی: امیدوارم برای توسعه...