آرشیو برچسب ها

به مناسبت سوم خرداد ماه به مناسبت سوم خرداد ماه کارکنان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مسیر ساختمان معاونت...

به مناسبت سوم خرداد ماه

به مناسبت سوم خرداد ماه به مناسبت سوم خرداد ماه کارکنان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مسیر ساختمان معاونت...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛  جلسه بررسی مراحل پایانی تجهیز و راه اندازی بیمارستان پانزده خرداد شهرستان...

جلسه بررسی مراحل پایانی تجهیز و راه اندازی بیمارستان پانزده خرداد شهرستان مهدیشهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛  جلسه بررسی مراحل پایانی تجهیز و راه اندازی بیمارستان پانزده خرداد شهرستان...

بیانیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای برگزاری انتخابات با شکوه ۲۸ خرداد – ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

بیانیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای برگزاری انتخابات با شکوه ۲۸ خرداد Source...

بیانیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای برگزاری انتخابات با شکوه ۲۸ خرداد – ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

بیانیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای برگزاری انتخابات با شکوه ۲۸ خرداد Source...

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل