آرشیو برچسب ها

سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ امروز؛ فوت ۲ بیمار و شناسایی ۱۰۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در...

امروز؛ فوت ۲ بیمار و شناسایی ۱۰۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ امروز؛ فوت ۲ بیمار و شناسایی ۱۰۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در...

یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ فوت یک بیمار و شناسایی ۵۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و...

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ فوت یک بیمار و شناسایی ۵۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و...

دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ شناسایی ۹۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به وضعیت...

شناسایی ۹۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ شناسایی ۹۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به وضعیت...

چهارشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ فوت یک بیمار و شناسایی ۵۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و...

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

چهارشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ فوت یک بیمار و شناسایی ۵۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و...

دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ امروز؛ شناسایی ۱۰۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به...

امروز؛ شناسایی ۱۰۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ امروز؛ شناسایی ۱۰۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به...

شناسایی ۵۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۵۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر شناسایی ۵۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در...

شناسایی ۵۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۵۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر شناسایی ۵۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در...

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ امروز؛ شناسایی ۸۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به وضعیت...

امروز؛ شناسایی ۸۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ امروز؛ شناسایی ۸۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به وضعیت...

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ امروز، شناسایی ۳۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به وضعیت...

امروز، شناسایی ۳۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ امروز، شناسایی ۳۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به وضعیت...

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ تعداد بستری ها و مبتلایان با شیب تند در حال افزایش است/ شناسایی ۳۷...

تعداد بستری ها و مبتلایان با شیب تند در حال افزایش است/ شناسایی ۳۷ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ تعداد بستری ها و مبتلایان با شیب تند در حال افزایش است/ شناسایی ۳۷...

دوشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ شناسایی ۵۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به وضعیت...

شناسایی ۵۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

دوشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ شناسایی ۵۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به وضعیت...