آرشیو برچسب ها

اکسیژن ساز جدید بیمارستان امام خمینی نور در مدار قرار گرفت – ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

اکسیژن ساز جدید بیمارستان امام خمینی نور در مدار قرار گرفت Source link

اکسیژن ساز جدید بیمارستان امام خمینی نور در مدار قرار گرفت – ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

اکسیژن ساز جدید بیمارستان امام خمینی نور در مدار قرار گرفت Source link

حال و هوای کادر درمان بیمارستان امام خمینی جیرفت در شبهای قدر

ارتباط با ما نشانی ما: جیرفت – میدان سپاه– ساختمان شهدای عشایر –  ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی...

حال و هوای کادر درمان بیمارستان امام خمینی جیرفت در شبهای قدر

ارتباط با ما نشانی ما: جیرفت – میدان سپاه– ساختمان شهدای عشایر –  ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی...