آرشیو برچسب ها

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۲-۱۴۰۰) نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۲-۱۴۰۰) نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از...

دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که جهت تزریق واکسن به دانشگاه علوم پزشکی اراک معرفی شده‌اند جهت تزریق واکسن به شرح...

فراخوان تزریق واکسن برای دانشجویان معرفی‌شده به دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که جهت تزریق واکسن به دانشگاه علوم پزشکی اراک معرفی شده‌اند جهت تزریق واکسن به شرح...

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۱-۱۴۰۰ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان را از طریق سامانه...

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۱-۱۴۰۰ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان را از طریق سامانه...

راه اندازی سامانه الکترونیکی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی کشور دکتر حسینی: مهلت ثبت درخواست های...

راه اندازی سامانه الکترونیکی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی کشور

راه اندازی سامانه الکترونیکی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی کشور دکتر حسینی: مهلت ثبت درخواست های...

اعلام انزجار اساتید ،دانشجویان ، مسئولین وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از توهین گستاخانه وهتک حرمت قران کریم بسم...

اعلام انزجار اساتید ،دانشجویان ، مسئولین وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از توهین گستاخانه وهتک حرمت قران کریم

اعلام انزجار اساتید ،دانشجویان ، مسئولین وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از توهین گستاخانه وهتک حرمت قران کریم بسم...

تجلیل از دانشجویان مدال آور و اساتید راهنما در جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران  – ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

تجلیل از دانشجویان مدال آور و اساتید راهنما در جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی...

تجلیل از دانشجویان مدال آور و اساتید راهنما در جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

تجلیل از دانشجویان مدال آور و اساتید راهنما در جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۹-۱۴۰۰)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۹-۱۴۰۰)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از...

بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پاویون دانشجویان و دستیاران بیمارستان زارع ساری – ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پاویون دانشجویان و دستیاران بیمارستان زارع ساری Source link

بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پاویون دانشجویان و دستیاران بیمارستان زارع ساری – ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پاویون دانشجویان و دستیاران بیمارستان زارع ساری Source link

آموزش راهیابی ۲ دانشجوی دانشگاه به مرحله کشوری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی راهیابی ۲ دانشجوی دانشگاه...

راهیابی ۲ دانشجوی دانشگاه به مرحله کشوری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

آموزش راهیابی ۲ دانشجوی دانشگاه به مرحله کشوری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی راهیابی ۲ دانشجوی دانشگاه...