آرشیو برچسب ها

طرح غربالگری و رهگیری بیماران کرونایی در ادامه طرح شهید سلیمانی و بسیج ملی مقابله با کرونا، با همکاری...

سهل انگاری و بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی عامل انتشار ویروس کرونا

طرح غربالگری و رهگیری بیماران کرونایی در ادامه طرح شهید سلیمانی و بسیج ملی مقابله با کرونا، با همکاری...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان به نقل از وبدا، اداره نظارت بر...

به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل حمایت از تولید تجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان به نقل از وبدا، اداره نظارت بر...

در كارگاه كشوري بازنگري دستورالعمل ها واقدامات بهداشت مواد غذايي عنوان شد معاون بهداشت مركز سلامت محيط و كار...

در كارگاه كشوري بازنگري دستورالعمل ها واقدامات بهداشت مواد غذايي عنوان شد

در كارگاه كشوري بازنگري دستورالعمل ها واقدامات بهداشت مواد غذايي عنوان شد معاون بهداشت مركز سلامت محيط و كار...

دستورالعمل های خارجی فناوری و اطلاعات – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

      استفاده از پروتئین های میکروبی به عنوان خوراک انسان و دام    روابط عمومی...

دستورالعمل های خارجی فناوری و اطلاعات – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

      استفاده از پروتئین های میکروبی به عنوان خوراک انسان و دام    روابط عمومی...

دستورالعمل های داخلی فناوری و اطلاعات – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

      استفاده از پروتئین های میکروبی به عنوان خوراک انسان و دام    روابط عمومی...

دستورالعمل های داخلی فناوری و اطلاعات – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

      استفاده از پروتئین های میکروبی به عنوان خوراک انسان و دام    روابط عمومی...