آرشیو برچسب ها

دکتر محمودی راد از افزایش دو برابری بیماران بستری کرونا خبر داد –

دکتر محمودی راد از افزایش دو برابری بیماران بستری کرونا خبر داد – Source link

دکتر محمودی راد از افزایش دو برابری بیماران بستری کرونا خبر داد –

دکتر محمودی راد از افزایش دو برابری بیماران بستری کرونا خبر داد – Source link

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای (با مصالح) بیمارستان آیت اله طالقانی اراک (۲۰-۱۴۰۰ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان آیت...

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای (با مصالح) بیمارستان آیت اله طالقانی اراک (۲۰-۱۴۰۰ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان آیت...

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۱-۱۴۰۰ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان را از طریق سامانه...

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۱-۱۴۰۰ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان را از طریق سامانه...

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، پنجمین فراخوان ارائه دو واحد درس ” آشنایی...

پنجمین فراخوان ارائه دو واحد درس ” آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل”

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، پنجمین فراخوان ارائه دو واحد درس ” آشنایی...

عملیات احداث دو پروژه خیری در استان آغاز شد. سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل با اعلام این...

عملیات احداث دو پروژه خیری در استان آغاز شد.

عملیات احداث دو پروژه خیری در استان آغاز شد. سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل با اعلام این...

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است وزیر بهداشت: ویروس هندی و آفریقای...

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است وزیر بهداشت: ویروس هندی و آفریقای...

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است وزیر بهداشت: ویروس هندی و آفریقای...

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است وزیر بهداشت: ویروس هندی و آفریقای...

اخبار مراکز؛ تصادف دو دستگاه خودروی سواری، پنج مصدوم برجا گذاشت مهدی فراهانی سخنگوی اورژانس از اعزام دو دستگاه...

تصادف دو دستگاه خودروی سواری، پنج مصدوم برجا گذاشت

اخبار مراکز؛ تصادف دو دستگاه خودروی سواری، پنج مصدوم برجا گذاشت مهدی فراهانی سخنگوی اورژانس از اعزام دو دستگاه...

اخبار مراکز؛ تصادف دو دستگاه خودروی سواری، پنج مصدوم برجا گذاشت مهدی فراهانی سخنگوی اورژانس از اعزام دو دستگاه...

تصادف دو دستگاه خودروی سواری، پنج مصدوم برجا گذاشت

اخبار مراکز؛ تصادف دو دستگاه خودروی سواری، پنج مصدوم برجا گذاشت مهدی فراهانی سخنگوی اورژانس از اعزام دو دستگاه...